Instalacja Tropf Blumat
Instrukcja instalacji Tropf Blumat
Odkręć głowicę nawadniającą, a następnie napełnij 
kroplownik po brzegi wodą.
Napełnianie ceramicznego stożka Tropf-Blumat wodą
Dokręć mocno głowicę Dokręcanie głowicy
Zanurz wszystkie kroplownikina 1 godzinę.
W tym czasie podlej ziemię w tradycyjny sposób
Namaczanie kroplowników Tropf-Blumat
Włóż kroplowniki do ziemi, w odległości jeden od
drugiego 20 do 25 cm. Połącz je ze sobą.
Gdy wszystkie kroplowniki Tropf-Blumat zostaną połączone, podłącz i odkręć źródło wody.
Podłączanie kroplowników Tropf-Blumat do węża doprowadzającego wodę
Wyreguluj kroplowniki Tropf-Blumat w taki sposób,
aby woda przestała kapać. Dokręć brązową śrubę regulacyjną o dodatkowe dwie strzałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przekręcenie śruby w prawo zmniejszy dopływ wody, natomiast w lewo zwiększy. Po uregulowaniu poziomu wilgotności będzie on utrzymywany na stałym poziomie.
Regulowanie kroplowników Tropf-Blumat
Pobierz szczegółową instrukcję obsługi w formacie pdf tutaj (około 2 MByte).